Frågor & Svar

Hur lång tid behöver kroppen för att läka?

En fråga som alltid är väldigt svår att svara på. Det är individuellt och beroende av din nuvarande hälsosituation, genetik, ålder, livsstil och inställning.

Den naturliga läkningsprocessen tar alltid tid. Kroppen måste gå igenom vissa grundläggande förlopp för att repareras. Enligt erfarenhet går läkningsprocessen snabbare för barn eftersom de oftast inte har haft problem under lika lång tid.

Vad är en kiropraktisk subluxation?

Det kiropraktorn letar efter i ryggraden och behandlar är något vi kallar subluxationer (vertebral subluxation complex). När nervsystemet utsätts för stress kan det leda till att en del leder slutar röra sig i önskad riktning. Denna störning mellan kotorna kan leda till:spända muskler och ledband, sämre blodtillförsel och irriterade nerver. Smärta och/ eller stelhet i rygg och nacke kan också uppstå och är en av de vanligaste sökorsaker hos kiropraktorn. Många av våra patienter beskriver det som en känsla av att ”en kota sitter fel”. En kiropraktisk vertebral subluxation ska inte förväxlas med en medicinsk subluxation.

P1080859

Vad är en kiropraktisk justering?

En kiropraktisk justering är en specifik kraft i en precis riktning för att öka rörligheten i en subluxerad eller låst led. Meningen med denna behandlingsmetod som är både naturlig och säker är att ta bort störningar i nervsystemet för att förbättra ledfunktionen och återställa hälsa. En kiropraktor med 5 års akademisk utbildning är den yrkesperson med bäst utbildning att utföra denna behandling.

P1080733

Vad orsakar knakandet under en kiropraktisk justering?

Knakandet uppkommer inte alltid och är inte heller målet med behandlingen. Kiropraktisk justering medför dock ofta ett knakande ljud som uppkommer av det tillfälliga vakuum som bildas när man separerar två ledytor. Ljudet är smärtfritt och helt ofarligt.

Gör det ont?

Det beror på. Alla människor har olika smärttröskel. Det beror också på vad man behandlar. Vissa problem har gått så långt att området man behandlar är inflammerat och ömt från början och då kan behandlingen kännas lite. I andra fall känns det knappt något.

Efter behandlingen har jag mer ont, ska det vara så?

En del känner en omedelbar förbättring efter behandlingen medan de flesta känner en tillfällig försämring som kan sitta i upp till ett par dagar för att sen gå över. Detta påverkar inte de långsiktiga målen med behandlingsplanen.

Är det farligt att knaka ryggen själv?

Problemet när man själv försöker ”knaka ryggen”, är att man oftast inte får någon ledfrigörelse där man är som mest stel, utan snarare i närliggande områden som redan är rörliga istället. Går man en längre tid med ett stelt parti i ryggraden så kompenserar ofta kroppen så att områdena intill blir överrörliga. Detta kan på sikt orsaka mycket besvär. Det är viktigt att inte påverka de överrörliga lederna för mycket vid behandling, därför är det bättre att låta en utbildad kiropraktor justera dig så du vet att justeringen hamnar precis på rätt ställe.

Varför får man subluxationer?

Subluxation skapas av överbelastning, när kroppen inte längre kan anpassa sig till allt vi utsätter den för. Detta kan ske snabbt eller långsamt och med fysisk, kemisk eller emotionell stress:

Fysisk stress: Är t.ex olyckor, fall och andra skador. Det är dock inte enbart uppenbara snabba fysiska trauman som skadar oss utan även långsammare saker såsom för lite motion, dålig hållning eller dåliga arbetsställningar.

Kemisk stress: Är det man får i sig, t.ex.: rökning, snabbmat, mediciner/narkotika och alkohol. Vår kost är viktig för upprätthållandet av våra kroppar. Om du regelbundet äter onyttigheter är det som att tanka diesel i en bensindriven bil. Kemisk stress kan därmed orsaka subluxationer.

Psykisk:emotionell stress: Alla känslor utlöser reaktioner i nervsystemet – både positiva och negativa. Negativa känslor skapar negativ psykisk stress som i sin tur orsakar negativa förändringar i nervsystemet, något som kan leda till subluxationer.

Behandlar ni barn?

Ja! En förlossning innebär en stor utmaning för ett barn. Det kan leda till små felställningar i kotpelaren, bäcken och omkringliggande mjukdelar. Detta kan leda till förändringar som sedan kan orsaka obehag/nedsatt funktion hos barnet. Vidare kan barn i alla åldrar precis som vuxna få spänningstillstånd i ryggens leder på grund av skador/fall, dålig hållning, belastning, felaktig motion med mera som kiropraktorn kan utvärdera och behandla. Naturligtvis anpassar vi den kiropraktiska behandlingen till ett barns ryggrad. Många tidiga hälsoproblem t.ex. att barnet gråter otröstligt, inte vill amma, sover dåligt eller inte vill börja krypa eller gå kan vara behjälpt av kiropraktisk behandling.

P1080743

Kan jag gå till kiropraktor om jag är gravid?

Ja, absolut. Under graviditeten går kvinnans kropp igenom en mängd förändringar för att anpassas till att bära och föda ett barn. Dessa förändringar kan leda till en mängd problem och symptom för kvinnan. Kiropraktik kan med varsam behandling ofta lindra och avhjälpa många av besvären samt förbereda för en bra förlossning.

Varför behandlar en kiropraktor främst leder och inte muskler?

I våra ledstrukturer finns inbyggda mätare som hela tiden övervakar ledens rörelse och sedan styr via reflexer hur musklerna ska samordnas och samverka. Uppfattar leden att det är farligt, kan den utlösa en kramp i en muskel som vi själva inte kan styra över. Detta kallar vi för en skyddsreflex. Händer detta i ländryggen kallar vi det för ryggskott och om det sker i nacken kallas det nackspärr. Dessa skyddsreflexer finns för att vi inte ska skada ryggen i många sammanhang.

Om en led blir inskränkt kan den aktivera muskelspänning likt en skyddsreflex som blir ihållande. Kan man frigöra denna led, kan man ofta avleda den reflex av muskelspänning som ledstrukturerna påverkar.

Är ni anslutna till Region Skåne/ gäller frikort hos er?

Nej, vi är en privat mottagning.

Gäller friskvårdsbidraget hos er?

Läs mer om det HÄR

P1080597