Dataskydd

Det är viktigt för oss på Lunds Familjekiropraktik att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med varför vi samlar in den information som vi sparar om dig hos oss.

Journalföring:

När du söker och får vård förs en patientjournal. Det främsta syftet med patientjournalen är att din vård blir dokumenterad av den personal som ger dig vården. Då våra kiropraktorer är legitimerade inom hälso- och sjukvården måste de skriva ner sina bedömningar, åtgärder och liknande i journalen. Det är patientdatalagen som reglerar allt som rör patientjournalens användning.

Enligt patientdatalagen ska en patientjournal innehålla:

 • Personuppgifter, vanligen namn och personnummer.
  • Uppgifter om varför du har fått vård.
  • Information om den diagnos du har fått, alltså en beskrivning av sjukdomen, samt de undersökningar och behandlingar du gått igenom.
  • Uppgifter om vilken information du har fått, till exempel vilka behandlingsalternativ som finns och möjligheten till en ny medicinsk bedömning.
  • Information om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes.
  • Uppgifter om du har lämnat samtycke till att prover från kroppen sparas i så kallade biobanker.
  • Information om läkemedel du tar och får utskrivet.

Det som står i patientjournalen skyddas av sekretess, det vill säga alla uppgifter ska skyddas mot att obehöriga får tillgång till dem och kan sprida dessa. Det är bara den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i vården av dig eller som av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården som har rätt att läsa journalen.

Våra journaler sparas inte på internet, utan i vårt lokala journalsystem. Journaler måste sparas i minst tio år efter den senaste anteckningen.

 

Fakturering:

Hos oss betalar du varje behandling på plats och erhåller kvitto i form av en kontantfaktura. Enligt skattelagar och bokföringslagar måste det på en faktura finnas uppgifter som gör det möjligt att identifiera mottagaren av fakturan. Det normala är att en skriver in köparens fullständiga namn, adress och postadress.

Enligt bokföringslagen måste vi behålla räkenskapsinformation i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

 

Bokning:

Vi har avtal med Bokadirekt och hanterar våra bokningar via deras system. De har förbundit sig till att följa personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. För att kunna upprätta en giltig journal ber vi vid bokning om namn, adress och personnummer.