Att se rörelse som en del av näringsintaget

Att se rörelse som en del av näringsintaget

Du har ärvt en fantastisk uppsättning gener som är ett resultat av en lång evolution. Dina gener har formats över tusentals generationer av utmaningar, påfrestningar och de framgångsrika val dina förfäder gjorde för att anpassa sig. Du är arvtagare till en lång linje av framgångsrika förfäder och med framgångsrik menar vi här: någon som överlevt tillräckligt länge för att fortplanta sig. En gemensam nämnare för dessa förfäder är en aktiv livsstil. Om dina jägar-samlarförfäder inte kunde röra sig kunde de inte heller skaffa mat. Snarare var risken stor att de blev någon annans mat. Detta fantastiska genetiska arv kräver och förväntar sig en hög nivå av rörelse. Genetiska experter är överens om att vår arvsmassa har varit nästan oförändrad de senaste tiotusen åren men livsstilen som skapade den är nästan oigenkännlig.

När behövde du sist jaga för att få äta lunch? Har du fått gå långt för att hämta vatten idag? Har du byggt ett vindskydd eller en hydda? Under hela vår historia har det funnits en nära relation mellan att få i sig energi och göra av med energi (äta och skaffa mat). Idag är så inte längre fallet. Nu behöver vi inte göra av med en massa kalorier (hitta mat) för att kunna konsumera kalorier (äta mat). Detta har lett till en förödande obalans som har skapat en fetmaepidemi vilken till stor del ligger till grund för många av dagens hälsoproblem. Dina samlar-jägar förfäder hade aldrig alternativet att köra förbi en ”Drive In” och hämta mat, det fanns inga restauranger eller färdigmat.

Bristen på aktiviteter som bränner kalorier görs ännu värre av den onyttiga maten vi dessutom konsumerar. Obalansen mellan vår aktiva genetiska design och vår moderna stillasittande livsstil leder bokstavligen till sjukdom och död.

Slutsats: Dina celler förväntar och kräver rörelse för att hålla sig friska.

Våra förfäder motionerade inte, de gick inte och ”tränade” deras existens var motion och så är inte fallet idag. Vi måste komplettera våra moderna stillasittande liv med rörelse och aktivitet. Tänk på det på samma sätt som att tillsätta vatten och vitaminer. Det bästa stället att börja är i vardagen: ta trapporna istället för hissen, promenera och köp den där litern mjölk, cykla till jobbet gå en promenad med vännen istället för en fika eller en öl. Kom ihåg, forskning visar motion är kumulativt; tre tiominuterspromenader motsvarar en halvtimmes promenad. Så sätt igång!

Bild: Walking to School av Elizabeth/Table4Five

Lämna ett svar