Skatteregler gällande besök hos kiropraktor och massör:

Skatteverkets benämning av kiropraktik

Kiropraktik benämns av skatteverket som sjuk-/hälsovård vilket är momsbefriat. Mer om det i skatteverkets information HÄR:

Kiropraktik räknas följaktligen inte till skatteverkets kategori “Motion och friskvård” och kan därför inte dras av under benämningen friskvård. Friskvård enligt skatteverket består av momsbelagda aktiviteter och behandlingar som ska erbjudas företagets alla anställda, t.ex. kontorsmassage eller träningskort.

Vill ett företag göra avdrag för kiropraktisk behandling finns det två sätt:

  1. Antingen via Bruttolöneavdrag:

Efter överenskommelse med den anställde kan arbetsgivaren göra ett bruttolöneavdrag på summan för behandlingen. Den anställde står då för kostnaden själv, men det blir väldigt förmånligt eftersom det dras från obeskattade medel. Detta är helt fritt från förmånsbeskattning.

  1. Det andra alternativet är via ”Fri rehabilitering och förebyggande behandling”:

Här måste du som anställd ha godkännande av din arbetsgivare på förhand. 

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte-och avgiftsfri.  All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.

Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan du som arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om du kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men du ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan till exempel röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Skatteverkets information för företag HÄR:

Skatteverkets information för privatpersoner HÄR:

Får man ta kiropraktik på friskvårdsbidraget?

Vanligtvis inte.

Enligt skatteverket är det motion, massage och fotvård, etc. som ingår i det traditionella friskvårdsbidraget. Dessa aktiviteter är momsbelagda och utförs av icke-legitimerad personal. Kiropraktik är momsbefriat och utförs av en legitimerad vårdgivare, (likt vård från läkare, optiker, barnorska etc) Vård utförda av dessa arbetsgrupper klassas inte som friskvård utan sjuk-/hälsovård.

Det är dock en policyfråga vad varje företag betalar för. Det är helt upp till företaget att bedöma om en insats behövs och om de är villiga att betala för det. Vänd dig därför direkt till HR-avdelningen eller din chef på ditt företag för att de vad ditt företag erbjuder sina anställda.

Företaget har alltid de två möjligheterna som beskrivits ovan för att hjälpa dig. Dvs. via bruttolöneavdraget, så att det blir förmånligare för dig eller att företaget helt tar kostnaden via ”Rehabilitering eller förebyggande behandling”.

Här är reglerna som gäller massage:

Massage hos massageterapeut i syfte att lindra spänningar i muskulaturen är alltid är avdragsgill som friskvård.

Vår cert. massageterapeut Marie-Louise Thern är även ansluten till Hälsoresurs 

Vad behövs för att en kiropraktisk behandling ska anses vara friskvård?

Kontorsmassage och liknande behandlingar som utförs av kiropraktorer och naprapater, anses som skattefri friskvård, om behandlingen erbjuds hela personalen. Då måste behandlingen enbart bestå av generell mjukgörande massage och får inte behandla en diagnostiserad skada. På Lunds Familjekiropraktik utförs denna typ av behandling av certifierad medicinsk massageterapeut.