På kliniken

Lunds Familjekiropraktik

Första gången hos oss:

Om du har tidigare röntgenbilder, operationsprotokoll eller dylikt får du gärna ta med detta till ditt första besök.

När du kommer till oss första gången sätter vi oss ner och pratar igenom dina besvär och din historik innan vi gör en kiropraktisk undersökning där neurologi, ortopedi och palpation ingår.

Efter detta behöver kiropraktorn tid för att analysera och sammanställa informationen som framkommit under undersökningen och fastställa en arbetsdiagnos. Det behöver klarläggas om du är en kandidat för kiropraktisk behandling och beslutas hur du i så fall tas om hand på bästa sätt. Som regel får du komma tillbaka redan dagen efter.

På andra besöket går du igenom undersökningsresultaten tillsammans med din kiropraktor och ni kommer fram till en behandlingsplan. Efter det börjar behandlingen. Längs vägen kommer behandlingsresultatet utvärderas, om det behövs modifierar vi behandlingsplanen för att den ska leda dig fram till de mål du vill uppnå med din hälsa.

P1080637

Behandlingen sker i tre faser:

Intensiv/akutfasen:

Allmän kiropraktisk behandling under 2-6 veckor för att återskapa funktion och eventuellt minska smärta och obehag. Akutvård förändrar inte din hälsa på sikt men är ett naturligt och lönsamt alternativ till medicin och kirurgi när det gäller smärtlindring relaterat till ryggraden och kroppens andra leder. I den här fasen behöver kiropraktorn träffa patienten med täta intervaller – ofta flera gånger i veckan. Detta pga att varje behandling bygger på föregående behandling och man vill få patienten bättre så fort som möjligt.

Stabiliseringsfasen:

Här stabiliseras förändringarna som gjorts i den intensiva fasen, nu är det längre tid mellan behandlingarna. I den här fasen har patienten i regel ingen smärta längre och nu kan vi verkligen gå in och stabilisera och stärka kroppen – detta för att ditt nervsystem ska vara bättre rustat för vardagliga stressfaktorer.

Underhållsfasen/friskvård:

När du har genomgått akut och stabiliseringsfaserna kommer du att erbjudas underhåll. Genom regelbundna kontroller av rygg och nervsystem fokuserar vi på att upprätthålla de positiva resultat vi uppnått och ge dig en långsiktig livskvalitet och hälsa. En vanlig reaktion är ökad energi och en känsla av att må bättre. Det är också vanligt att idrottare presterar bättre och får bättre resultat av att bli regelbundet omhändertagen av sin kiropraktor.

P1080649