Vi behöver prata om det här med inflammation….

Många av våra patienter frågar om de har en inflammation och ibland är svaret på den frågan JA! Många blir då förskräckta alldeles i onödan.

Vad är då en inflammation? Jo det är en del av kroppens försvar som den använder för att reagera på en skada eller ett angrepp. Kroppen kan t.ex reagera på en muskelbristning, en bakterieinfektion, en kylskada, ett sår, ett kemiskt ämne eller ett benbrott. Cellerna i den drabbade delen av kroppen släpper då ut olika kemiska ämnen. Detta leder till att mer blod strömmar genom vävnaden och området svullnar på grund av att det ansamlas vätska. Även immunsystemets celler, de vita blodkropparna, aktiveras och börjar försvara kroppen mot angreppet och reparera eventuella skador.

Tecken på att du har en inflammation kan till exempel vara att det syns en rodnad eller att det känns varmt. Det är tecken på att blodflödet har ökat i området. Det kan också bli svullet eller göra ont. Inflammationen leder ofta till att det område i kroppen som är inflammerat fungerar sämre. Typiska symtom vid en inflammation är alltså att det

  • blir rött eller rosa
  • blir varmt
  • blir svullet
  • gör ont
  • att den kroppsdel som är inflammerad inte fungerar som den brukar.

Efter immunförsvarets reaktion kan en inflammation oftast läka ut av sig själv.

En inflammation är alltså inte en sjukdom i sig självt och inte något farligt eller skadligt. Det är en naturlig kroppslig reaktion som kroppen behöver få aktivera för att försvara och läka sig själv. Oftast behövs inga antiinflammatoriska läkemedel utan det går över av sig själv när den aktuella kroppsdelen är läkt.

OBS: det finns andra sjukdomstillstånd när inflammation är inblandat t.ex autoimmuna sjukdomar men det är en helt annan historia.

 

Källa: http://www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Infektion-och-inflammation/

Bild: Migraine av Petras Gagilas (CC BY SA)

Lämna ett svar